Wspólnoty mieszkanioweArtykuł z umów w procesie budowalnym stanowi poradnik dla kierowników budowy, architektów, projektantów budowlanych, wykonawców budowlanych, inżynierowie budowy, kierownicy kontraktów, właściciele firm budowlanych, deweloperzy, a podobnie prawnicy obsługujący procesy budowlane opisujący proces inwestycji od strony prawnej. W artykule szczególny napór został umieszczony na omówienie:- praw i obowiązków stron umów,- oraz rozwiązań zabezpieczających transakcje uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Lektura ma na celu:- pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów,- ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach towarzyszących inwestycji budowlanej oraz- poinformować, jakie dozwolone poprzez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić. W publikacji internetowej ujęto takie zagadnienia, jak:- opracowane poprzez ekspertów wytyczne dotyczące tworzenia umów o roboty budowlane,prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, kontroler nadzoru budowlanego, naczelnik budowy),- porady na temat wynagrodzenia za roboty budowlane,- wskazówki dotyczące dozwolonych przez prawo instrumentów, jakie oproszczą uzyskanie należytego wykonania umowy przez kontrahenta,- sposoby rozwiązywania sporów powiązanych z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycyjnego. Bardzo użytecznym dodatkiem jest dołączona do artykule płyta CD, na której znajdują się opisywane w publikacji internetowej pdf wzory umów, klauzul dodatkowo innych dokumentów. Zawartość płyty CD:- Elementy umowy o roboty budowlane Pełnomocnictwo do podpisania umowy Przeniesienie praw autorskich Umowa o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego Wyciąg z umowy o generalną realizację inwestycji Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy Oświadczenie o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzeniu planu BIOZ- Protokół przekazania terenu wykonywania robót Elementy umowy podwykonawczej na roboty budowlane Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę- Umowa o świadczenie usług Umowa o pełnienie funkcji koordynatora planu BIOZ. Zaletą artykułu jest płyta CD, na której umieszczono wszystkie ujęte w artykule wzorów umów i klauzul do umów oraz innych dokumentów w postaci gotowych do pracy plików Word dodatkowo akty prawne powiązane z tematyką umów budowlanych. Proces budowlany jest regulowany przepisami prawa administracyjnego – w tym wyjątkowo procedurami określonymi w ustawie Prawo budowlane, za to umowy zawierane w ramach inwestycji budowlanej to przede wszystkim dziedzina prawa cywilnego. Niniejsza lektura omawia także wymogi administracyjno-prawne jakim sposobem i cywilno-prawne. Jednak szczególny parcie kładzie na peryfraza praw i obowiązków stron umów, rozwiązań zabezpieczających interesy uczestników procesu budowlanego z punktu widzenia prawa cywilnego. Publikacja pdf, ma na celu pomóc uczestnikom procesu budowlanego w konstruowaniu bezpiecznych umów i ustrzec przed niekorzystnymi zapisami w umowach o roboty budowlane oraz poinformować jakie dozwolone poprzez prawo instrumenty zabezpieczające umowy budowlane można do nich wprowadzić. Publikacja pdf omawia szczególnie najważniejsze zasady obowiązujące przy sporządzaniu umów o roboty budowlane także sankcje grożące za nieprzestrzeganie zapisów, obejmuje porady jakże ustrzec się przed niewypłacalnością inwestora, wymienia obowiązki stron umowy, naświetla procedurę odbiorów technicznych robót budowlanych.

Najnowsze artykuły:

Top