KRS 2020 wydaje


foto

Dodany: 2020-06-05
Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0

Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni kto stosuje krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top