Proces inwestycyjny eksploatacjaProblematyka prawna zostało ujęte w formie szeroko rozbudowanych haseł tematycznych. Całość haseł, wzajemnie ze sobą powiązanych i uzupełniających się, wyczerpująco prezentuje cywilnoprawne i materialnoprawne zadania związane z własnością i prawem wieczystego użytkowania nieruchomości. Opracowanie uwzględnia istotne przemiany ustawowe wprowadzone do Kodeksu cywilnego w przedmiocie statusu prawnego urządzeń przesyłowych, służebności przesyłu, umowy przekazania nieruchomości, a także przemiany wprowadzone do ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące pierwokupu, wywłaszczenia i określenia wartości nieruchomości. W publikacji internetowej zostały także uwzględnione najnowsze przemiany przepisów o hipotece wprowadzone do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, obowiązujące od lutego (na podstawie ustawy z czerwca o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece dodatkowo niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw Nr , poz. ). W noweli tej zniesiono proporcja hipoteki na zwykłą i kaucyjną, wprowadzając jednolitą konstrukcją hipoteki, która będzie zabezpieczała więcej niż jedną wierzytelność. Ponadto wzmocniono pozycję właściciela nieruchomości m.in. z powodu wprowadzeniu możliwości rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym w razie jej wygaśnięcia. Publikacja pdf jest przydatna dla sędziów, rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, notariuszy, mecenasów i radców prawnych, którzy odnajdą w niej wiele rozwiązań dotyczących własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych także w szerokim zakresie rozumianego obrotu nieruchomościami. Autorzy, sędziowie Sądu Najwyższego, są autorami znanych publikacji internetowej internetowej z aspektu prawa cywilnego.

Najnowsze artykuły:

Top