Zobacz prawo mieszkaniowe eksmisjaZobacz prawo mieszkaniowe eksmisja znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest niezwykle duże wskutek na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych używania z lokali i ich nabywania to główne zadania na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Prawo mieszkaniowe reguluje również różne tytuły legislacyjne do lokalu (odrębna własność lokalu, spółdzielcze prawa do lokalu), a szczególnie problemy powstające w związku z różnymi postaciami najmu lokalu, a zarówno wyjątkowo skomplikowaną umowę, zmierzającą do sfinansowania wybudowania lokalu na rzecz jej strony poprzez profesjonalnego przedsiębiorcę (umowa deweloperska). Uwzględnia wszystkie zmiany, jakie pojawiły się od momentu książce ostatniego wydania. Są to : ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309), ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zgrupowanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób prawo najemcy mieszkania komunalnego zakaźnych także wywołanych nimi sytuacji kryzysowych także niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Najnowsze artykuły:

Top