Kategorie: 215


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Coaching
Komentarze: 0

Istota i pragnienie coachingowego

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo mieszkaniowe
Komentarze: 0

Zobacz prawo mieszkaniowe eksmisja

Zobacz prawo mieszkaniowe eksmisja znaczenie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego jest niezwykle duże wskutek na to, że dotyczy wielu mieszkańców Polski, będących członkami spółdzielni mieszkaniowych. Kwestie podstaw prawnych prawa do lokalu, form prawnych używania z lokali i ich nabywania to główne zadania na rzecz większości Polaków. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości

Upadłość i jaki jest nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i niepewność pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa dodatkowo.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Umowa kogo dotyczy umowa deweloperska

Umowa - kogo dotyczy umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, aliści też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-25
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Nowe prawo wprowadzenie do zadań dotyczących

Nowe prawo wprowadzenie do zadań dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co obejmuje prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki czyli usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo

Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne także niektórych innych ustaw przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

jaki jest działanie oryginalnych regulacji

jaki jest działanie oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta personalne w szczególności te przechowywane w archiwach jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami

Zapoznanie uczestników z trudnymi sytuacjami z najemcami – negocjowanie umorzenia innymi słowy odroczenia czynszu najmu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-24
Kategoria: Prawo
Komentarze: 0

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych co to jest ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieobecność prowadzenia rejestru udziałowców albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top