Ceny transferowe OECD Zbilansowana Karta Wyników definicjaCeny transferowe OECD. Zbilansowana Karta Wyników definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jakże najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny ucisk zostanie położony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jakim sposobem także na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, w taki sposób by przynosiły one jak największe korzyści na rzecz firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej informacji na praktycznych przykładach. Wprowadzenie reprezentacja najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakie można zaimplementować tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, inicjatywa narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z co oznacza audyt wewnętrzny budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu także powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Komentarze: 1


noavatar.png
Bogusława Przesławie 2020-05-04

Ciągle pobudzam online do postów, które mogą mi pomóc. Dziękuję Ci!

Najnowsze artykuły:

Top